Búsqueda de Editorial : GRAO / Colección : FORMACIÓN DEL PROFESORADO. EDUCACIÓN SEC

10 resultados

 • INGLES. INVESTIGACION INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS TOMO 8 VOL.II
  HOUSE, S. (COORD.)
  Temas abordados: la aplicación de la práctica reflexiva; el desarrollo de habilidades de pensamiento y el fomento de la autonomía de los estudiantes; la realización de investigaciones educativas; las técnicas de evaluación; la comprensión y la corrección de los errores de los alumnos. ...
  No disponible

  20,50 €

 • INGLES. COMPLEMENTOS DE FORMACION DISCIPLINAR TOMO 9 VOL.I
  HOUSE, S. (COORD.)
  Incluye información sobre la influencia de la investigación en la práctica, el conocimiento del currículo oficial, el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (CLIL) y el marco europeo para el aprendizaje de lenguas utilizando la tecnología. ...
  No disponible

  18,00 €

 • MATEMATICAS. COMPLEMENTOS DE FORMACION DISCIPLINAR TOMO 12 VOL.I
  JESUS M.ª GOÑI ZABALA (COORD.), GERMAN TORREGROSA
  Llibre que ha de servir de base per reconstruir --de manera activa i significativa-- els continguts matemàtics que s'imparteixen en els currículums de secundària. La competència docent es basa, entre d'altres qüestions, en un coneixement ben fundat dels continguts que s'han de treballar dins l'aula. Les activitats que s'incorporen també tenen la finalitat de col?laborar en la c...
  No disponible

  21,50 €

 • DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA
  PEDRO CAÑAL DE LEÓN (COORD.), ANTONIO DE PRO BUENO, EMILIO PEDRINACI RODRÍGUEZ, ROSA M. PUJOL VILALL
  Per ensenyar ciències no n'hi ha prou amb conèixer aquesta disciplina. D'una banda, perquè cal accedir a un coneixement didàctic del contingut específic del docent. Per una altra, perquè el professor necessita un saber especialitzat per seleccionar, implementar i avaluar les metes i estratègies d'ensenyament idònies en cada context. Aquest volum inclou les principals aportacion...
  No disponible

  20,00 €

 • DIDÁCTICA DE LA FILOSOFÍA
  LUIS MARÍA CIFUENTES PÉREZ (COORD.), JOSE MARIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (COORD.), ALBERTO REVENGA ORTEGA,
  Llibre que es planteja qüestions de caràcter genèric al voltant de les relacions entre Filosofia i Didàctica, la funció docent del professorat de Filosofia a l'educació secundària i l'avaluació de les matèries filosòfiques.Posteriorment, a partir d'un determinat posicionament didàctic, s'ofereixen tota una sèrie de metodologies, activitats, referències bibliogràfiques, fonts i ...
  No disponible

  14,56 €

 • BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR
  PEDRO CAÑAL DE LEÓN (COORD.), ANA RIVERO GARCÍA, ANA M. WAMBA AGUADO, ANDRÉ GIORDAN, CRISTINA SENDRA
  La professió docent exigeix una dedicació constant a l'estudi i l'actualització dels coneixements. Per a un bon professor de ciències és imprescindible estar al cas de les noves interpretacions i descobriments sobre la realitat material que produeix la ciència, sabers que s'han d'incorporar al discurs de l'aula. En aquesta obra s'inclouen, per tant, complements de formació sobr...
  No disponible

  21,50 €

 • BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
  DE PRO, ANTONIO / CANO, MARÍA ISABEL / GUTÍERREZ, ANTONIO / HERNÁNDEZ ARNEDO, MARÍA JESÚS / JAÉN, MERCEDES / L
  Para el profesor que enseña ciencias, es tan relevante poseer unos sólidos fundamentos teóricos que guíen su actuación profesional como disponer de los saberes metodológicos para lograr una adecuada intervención docente en la práctica del aula. ...
  No disponible

  20,00 €

 • DIDACTICA DEL DIBUJO. 3 (VOL.II) ARTES PLASTICAS Y VISUALES
  ESQUINAS, F. / SANCHEZ ZARCO, M. (COORDS.)
  Aquest llibre ve a cobrir la poca bibliografia editada sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge de les matèries d'Educació plàstica i visual, Dibuix tècnic i la pràcticament inexistent sobre les matèries pròpies de modalitat del batxillerat artístic. Les reflexions i les anàlisis que s'ofereixen mostren tant els aspectes conceptuals com els pràctics que poden utilitzar-...
  No disponible

  20,00 €

 • DIBUJO I : ARTES PLASTICAS Y VISUALES. COMPLEMENTOS DE FORMACION DISCIPLINAR
  FRANCISCO ESQUINAS ROMERA (COORD.), MERCEDES SANCH
  Aquest llibre se centra en diversos complements disciplinaris, com són el coneixement de la normativa i l'organització institucional, l'anàlisi de les característiques històriques dels ensenyaments artístics en el passat, en el present i en la seva perspectiva de futur, el disseny d'un model de programació didàctica amb recursos metodològics i estratègies d'ensenyament-aprenent...
  No disponible

  17,50 €

 • DIBUJO III : ARTES PLASTICAS Y VISUALES. INVESTIGACION
  ESQUINAS, F. / SANCHEZ ZARCO, M. (COORDS.)
  Material complementari associatInvestigació, innovació i, sobretot, una sèrie de bones pràctiques garantides gràcies a la seva aplicació duta a terme a les aules, basada en les experiències personals dels autors, en el seu coneixement dels alumnes i dels centres, en les seves investigacions i innovacions, i, en definitiva, en el seu bon fer didàctic i pedagògic. Aquestes compet...
  No disponible

  20,00 €